پروفیل کامپوزیتی

پروفیل کامپوزیتی در صنعت یک نوع پروفیل است که از ترکیب دو یا چندین ماده مختلف تشکیل شده است. این پروفیل ها عمدتاً برای استفاده در صنایع ساختمانی، خودروسازی و صنایع دیگر استفاده می شوند. پروفیل FRP نوعی مصالح كامپوزیتی است که غالبا از الیاف کربن، شیشه و یا الیاف آرامید جایگزین شده در رزین پلیمری ساخته می شود. مکان هایی که استفاده از پروفیل های فولادی خطر خورندگی را تشدید می کند و یا در میدان های مغناطیسی قوی استفاده از پروفیل کامپوزیتی رایج است.

تولید انواع پروفیل های کامپوزیتی :

1- نبشی کامپوزیتی

2- قوطی کامپوزیتی

3- تسمه کامپوزیتی

4- مقاطع I شکل و T شکل

5- ناودانی کامپوزیتی

6- لوله کامپوزیتی

7- میلگرد کامپوزیتی

8- میله اپوکسی (میل مقره )

9- مقاطع خاص

سایز های عمومی پروفیل های کامپوزیتی :