میله اپوکسی ( راد اپوکسی ) :
میله اپوکسی ( راد اپوکسی ) برای ساخت عایق های الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد . میله راد اپوکسی از ترکیب مواد پلیمری و رزین اپوکسی تولید میگردد و از جمله مزایای میله های اپوکسی مقاوم بودم در برابر مواد شیمیایی و گرما و UNTI UV بودن آن می باشد